Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/www/clients/client71/web124/web/wp-content/plugins/data-tables-generator-by-supsystic/src/SupsysticTables/Core/Module.php on line 45

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/www/clients/client71/web124/web/wp-content/plugins/accelerated-mobile-pages/templates/design-manager.php on line 23
Praca - Kawiarnia cukiernia Ciachomania Cafe

Praca

Szukasz pracy?

Prześlij swoje CV na adres info@ciachomaniacafe.pl

Proces rekrutacji – klauzula, która musi być zawarta w przesłanym CV

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę CUKIERNIA BROSZKIEWICZ WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Wolnica 10, 32-700 Bochnia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.”

Jeśli chcesz, aby Twoje CV było brane pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych koniecznie dopisz:

 ‘’Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji’’

 

INFORMACJA PRZEDSIĘBIORCY

CUKIERNIA BROSZKIEWICZ WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Ul. Wolnica 10, 32-700 Bochnia
numer NIP: 8681966296, numer REGON: 364949950

dotycząca obowiązku informacyjnego w procesie rekrutacji
realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

1. Administratorem danych osobowych jest CUKIERNIA BROSZKIEWICZ WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA, ul. Wolnica 10, 32-70 Bochnia, numer NIP: 8681966296, numer REGON: 364949950, (zwani dalej Administratorem).
2. Dane kontaktowe Administratora: adres e-mail info@ciachomaniacafe.pl
3.Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- zwane dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
4. Dane osobowe będą również przetwarzane w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, lecz tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
5.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta, Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.
6.Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych, o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji, w szczególności nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
7.Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji przetwarzane i przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje, przez czas nieokreślony, aż do odwołania tej zgody.
8.W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
9.Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych.
10.Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych dotyczących swojej osoby, poprawiania danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wyrażenia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
11. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych.
12.Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.